Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

Výjezdy 2015:hasiči Bystré

Výjezdy 2015


21.12.2015 v 1:17 hod. vyhlášen poplach na zemědělský objekt s uskladněnou slámou v Jedlové. Na místo zásahu bylo postupně svoláno 14 jednotek PO. Požár byl po příjezdu první jednotky ve třetí fázi, proto bylo po dohodě s majitelem domluveno vyhoření a jednotky se soustředily na ochlazování a ochranu okolních objektů.

3.12.2015 v 14:37 hod. vyjely jednotky HZS Polička, SDH Jedlová a Bystré k požáru lesa v Jedlové.

24.10.2015 v 17:28 hod. byly vyslány jednotky HZS Polička, Svitavy a dobrovolné Bystré, Jedlová a Polička na požár kravína do Jedlové Čtyři dvory. Náročný zásah trval zhruba 10 hodin při kterém kromě hašení byla prováděna evakuace a nahánění zhruba 60-ti býků. Hořící sláma byla pomocí dvou manipulátorů vyvážena mimo objekt, kde byla dohašována.

22.9.2015 v 22:18 hod. vyjely jednotky k požáru stohu do obce Jedlová. Na místě zasahovalo šest jednotek: HZS Polička, Svitavy a dobrovolné jednotky Bystré, Jedlová, Polička a Pomezí.

15.9.2015 v 11:23 hod. byla jednotka vyslána na bílý kouř vycházející v blízkosti vysílače u Starého Svojanova. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach - neohlášené pálení. 

9.9.2015 v 7:33 hod. do areálu Poličských strojíren vyjely jednotky z osmi stanic, kde došlo silné explozi 320 tun střelného prachu a následnému požáru. Zhruba po hodině dostali hasiči požár pod kontrolu. Odhadnutá škoda byla předběžně vyčíslena na 25 miliónů korun. ( Z tiskové zprávy mluvčí HZS PAK. )

26.8.2015 v 13:43 hod. požár slámy u obce Široký Důl. Na místě zasahovaly jednotky HZS Polička, SDH Polička, Pomezí a Bystré.

18.8.2015 v 14:40 hod. technická pomoc, spadlý strom ve směru z Bystrého na Hamry, který zasahoval do poloviny komunikace.

14.8.2015 v 18:15 hod. technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu v Hamrech.

13.8.2015 v 16:45 hod. výjezd JPO Bystré na požár obilí do Poličky - Modřec. Na místě zasahovalo šest jednotek.

11.8.2015 v 20:52 hod. byl vyhlášen poplach pro jednotky v prvním stupni na požár lesa do Jedlové. Na místo vyjely HZS Polička, SDH Bystré, Jedlová a Svojanov.

10.8.2015 v 17:56 hod. vyjela jednotka  na likvidaci obtížného hmyzu do Nedvězího.

10.8.2015 v 15:42 hod. požár dvou hektarů pole a remízku od kombajnu - Stašov. Zasahovaly jednotky HZS Polička, SDH Polička, Pomezí, Bystré, Jedlová a Stašov.

10.8.2015 v 13:33 hod. požár lesa ve směru z Poličky na Střítež. Na místě zasahovaly jednotky HZS Polička, SDH Polička, Pomezí a Bystré. Včasným zásahem se požár nerozšířil do větších rozměrů.

9.8.2015 v 16:57 hod. rozsáhlý požár pole u Rovečína, pro který byl vyhlášen druhý stupeň poplachu a byl povolán vrtulník PČR s bambivakem.
Požár zcela zničil lis na slámu, který jej zpúsobil. Jednotkám se ho podařilo v extrémním horku zlikvidovat zhruba po dvou hodinách. Na pěti hektarech zasahovalo 13 jednotek ze tří krajů.

7.8.2015 v 17:49 hod. vyjela jednotka  na likvidaci obtížného hmyzu do Hartmanic.

5.8.2015 v 17:51 hod. vyjela jednotka  na likvidaci obtížného hmyzu do Bystrého.

4.8.2015 v 13:38 hod. požár lesa v Trpíně. Na místě zasahovaly jednotky HZS Polička, SDH Bystré a Trpín. Včasným zásahem byl požár o rozloze  100 m2 rychle lokalizován a následně likvidován.

21.7.2015 v 11:10 hod. technická pomoc - únik nafty na komunikaci Bystré.

10.7.2015 v 18:35 hod. jednotky hasičů na poličsku zasahovaly na požáru kravína v Dolním Předměstí. Včasným zásahem byl požár likvidován už v počátku hoření.

21.6.2015 v 11:03 hod. požár hrabanky v Kamenci, na místo byly vyslány jednotky Poličky, Bystrého a Oldříše.

14.6.2015 v 9:05 hod. jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu do Bystrého.

8.6.2015 v 6:39 hod. výjezd jednotky k dopravní nehodě OA, které narazilo do stromu, ve směru z Nedvězího na Korouhev. Bylo provedeno protipožární opatření a předlékařská pomoc. Na místě zasahovaly jednotky HZS Polička, JPO Bystré, ZZS a PČR.

2.6.2015 v 11:51 hod. vyjela jednotka  na likvidaci obtížného hmyzu do Bystrého.

10.5.2015 v 14:03 hod. vyjela JPO k dopravní nehodě OA v Bystrém ve směru na Hamry. Vozidlo zůstalo převrácené na střeše. Zasahovaly HZS Polička, JPO Bystré, PČR a ZZS.

1.5.2015 v 4:10 hod. byla jednotka Bystré vyslána k dopravní nehodě OA v Jedlové, které se nacházelo převrácené na střeše, se zaklíněnou osobou uvnitř vozidla. Zasahovaly jednotky HZS Polička, Svitavy, JPO Bystré, ZZS, PČR.

24.4.2015 v 19:24 hod. výjezd k dopravní nehodě v Bystrém. Na místě zasahovaly jednotky HZS Polička, JPO II Bystré, ZZS, PČR, LZS.

14.4.2015 v 12:02 hod. byla JPO Bystré vyslána k požáru lesa do Hamrů. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár je o rozloze asi 225 m2, v nepřístupném terénu s převýšením 80 metrů. Od CAS bylo nataženo celkem 200 metrů hadicového vedení. Po necelých dvou hodinách jednotka požár zlikvidovala a vrátila se na základnu.

31.3.2015 v 11:33 hod. vyjela jednotka s CAS DN20 Terrno na dva spadlé stromy přes silnici mezi Svojanovem a Rohoznou.

24.3.2015 v 12:57 hod. byla vyslána jednotka Bystré na požár suché trávy v Olešnici.

23.3.2015 v 8:45 hod. TP - odstranění nebezpečných stavů - strom Bystré

21.3.2015 v 13:41 hod. technická pomoc, spadlý strom na dvě osoby v Hamrech. Oběma zraněným byla poskytnuta předlékařská pomoc včetně základní neodkladné resuscitace. Bohužel jedna osoba svým zraněním podlehla a druhá byla po ošetření transportována leteckou záchrannou službou do nemocnice. Na místě zasahovaly složky - HZS Polička, JPO Bystré, ZZS, LZS, PČR.

17.3.2015 v 16:36 hod. vyjely jednotky HZS Polička a JPO II Bystré k požáru skládky v Bystrém. Včasným zásahem byl požár lokalizován a následně likvidován.