Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

DA L1Z:hasiči Bystré

DA L1ZMěsto Bystré zrealizovalo projekt:
ZÁSAHOVÉ VOZIDLO PRO JPO II Bystré
Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Integrovaným regionálním Operačním programem:
Identifikační číslo 117D03O002148
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0013240
Cílem projektu bylo pořízení DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU:
• pro zajištění evakuace občanů z důvodu nadprůměrných sněhových srážek a
masivních námraz.
• pro zajištění nouzového zásobování (= dostupnost potravin, lékařské pomoci,
poštovních služeb) odříznutých lokalit v důsledků nadprůměrných sněhových
srážek a masivních námraz.
• pro zajištění dopravy dětí a mládeže ze škol a do škol (základní, mateřská) v
případě nenadálých nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
• pro zajištění sjízdnosti komunikací při pádu stromů a jiných překážek na
komunikaci v důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
Konkrétně bude pomocí dopravního automobilu:
• zvýšena ochrana obyvatelstva na území města Bystré (místní část Bystré, míst-ní
část Hamry nad Křetínkou)
• zvýšena ochrana obyvatelstva spádového území města Bystré, území s výjezdy
JPO II (Jedlová, Nedvězí, Trpín, Hartmanice, Svojanov) a regionu ORP Polička, na
jehož území JPO II operuje.
• zajištěna dostupnost potravin, lékařské pomoci, poštovních služeb odříznutých
lokalit v důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
• zajištěna doprava dětí a mládeže ze škol a do škol (základní, mateřská) v případě
nenadálých nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz z
nedostupných lokalit jako jsou např. Nedvězí, Hartmanice, Svojanov apod.
• zajištěna sjízdnost komunikací při pádu stromů a jiných překážek na komunikaci v
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
• zajištěna akceschopnost v případě dopravních nehod a odstraňování jejich
následků, jejichž počet se v době nadprůměrných sněhových srážek a masivních
Výstup projektu:
Dopravní automobil Ford Tranzit kombi L2H2 4x2 350 Trend s počtem míst 1+8 pro
přepravu osob, evakuaci a zásobování obyvatel.
Dopravní automobil je vybaven výstražným světelným (modrým) a zvukovým zařízením.
Ve výbavě dopravního automobilu je požární příslušenství v rozsahu kategorie „Z“,
např. analogová vozidlová radiostanice, 2x ruční přenosná radiostanice, 2x ruční LED
svítilna, 2x požární světlomet s kabelem, lékárnička v batohu vel. 3, ruční vyprošťovací
nástroj, 2x přenosný hasící přístroj, 2x řezák na pásy.
Průběh realizace projektu:
11/2019 průzkum trhu
07.11.2019 stanovisko hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
08.11.2019 zpracování studie proveditelnosti
13.11.2019 dohody o spolupráce s obcí Hartmanice a městysem Svojanov
30.12.2019 podání žádosti o podporu
09.01.2020 aktualizace studie proveditelnosti
09.01.2020 aktualizace preferenčních kritérií
09.01.2020 aktualizace harmonogramu projektu
08.04.2020 doplnění údajů ve studii proveditelnosti
08.04.2020 ukončení a finalizace žádosti o podporu a příloh žádosti
30.05.2020 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O002148
Průběh výběrového řízení:
30.03.2020 zpracování výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
02.04.2020 osloveny tři možní dodavatele DA
08.04.2020 zpracováno a rozesláno doplnění č. 1 zadávací dokumentace
17.04.2020 jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
17.04.2020 podána nabídka firmy THT Polička, s.r.o.
17.04.2020 podána nabídka firmy Auto Trutnov s.r.o.
22.04.2020 jednání komise, otevření nabídek, kontrola nabídek, protokol
27.04.2020 výzva k objasnění nabídky od firmy Auto Trutnov s.r.o.
28.04.2020 objasnění pod firmy Auto Trutnov s.r.o.
29.04.2020 jednání komise, posouzení objasnění firmy Auto Trutnov s.r.o., protokol
29.04.2020 rozhodnutí rady města č. 38 o výběru nejvýhodnější nabídky
06.05.2020 oznámení rozhodnutí zadavatele všem zúčastněným firmám
18.05.2020 výzva k podpisu kupní smlouvy
19.05.2020 podepsána kupní smlouva
20.05.2020 výzva ke zpracování cenové nabídky na změnu a doplnění DA
20.05.2020 doručena cenová nabídka na změnu a doplnění DA
27.05.2020 rozhodnutí rady města č. 40 o změně a doplnění DA (pouze žebřík)
02.06.2020 oznámení rozhodnutí rady města č. 40 o změně a doplnění DA
05.06.2020 podepsán dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 19.05.2020 firmou
11.06.2020 podepsán dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 19.05.2020 městem
Předání zásahového vozidla:
30.09.2020 avízo firmy Auto Trutnov s.r.o. o splnění veřejné zakázky
06.10.2020 předán dopravní automobil včetně dokladů,
provedena kontrola, zaškolení obsluhy, protokol