Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

Výjezdy 2019:hasiči Bystré

Výjezdy 2019

Mapa

22.5.2019 ve 14:13 hod. TP - odstranění stromu přes komunikaci ve směru z Bystrého na Hartmanice.

20.5.2019 ve 2:58 hod. byly vyslány jednotky na ohlášený požár v lesním prostoru  v Jedlové. Jednalo se o dohašení malého ohniště bez vzniklé škody.

20.4.2019 od 14:58 hod. zasahují jednotky v prvním stupni při požáru lesa v Bystrém. Včasným zásahem a také za použití ručních hasebních prostředků s podařilo zabránit rozšíření do hustého porostu. K hašení bylo použito několik proudů C a smáčedlo. Celkem zasahovalo sedm jednotek. 

4.4.2019 v 16:00 hod. TP dohašení hořících větví v Bystrém. 

4.4.2019 v 13:37 hod. požár lesa ve směru z Bystrého na Jedlovou.

4.4.2019 ve 12:37 hod. požár suché trávy dolní Jedlová.

25.3.2019 v 11:59 hod. byly vyslány jednotky HZS Polička a JPO Bystré k TP - pěna na potoce v Bystrém. Jednotky provedly kontrolní monitoring na potoce v délce dvou kilometrů.

16.3.2019 ve 20:13 hod. vyjely jednotky HZS Polička a JPO Bystré na požár lesa ve směru z Jedlové na Bystré.

16.3.2019 v 8:33 hod. výjezd JPO Bystré na odstranění spadlého stromu na komunikaci a dalšího na dráty veřejného osvětlení v Bystrém.

11.3.2019 v 5:01 hod. byla vyslána jednotka na spadlý strom v jednom jízdním pruhu ve směru Bystré - Jedlová.

10.3.2019 v 19:57 hod. spadlý strom Svojanov.

10.3.2019 v 17:31 hod. vyjela jednotka na popadané stromy v úseku Bystré - Jedlová. Stromy byly pořezány a komunikace zametena.

10.3.2019 v 17:18 hod. byla jednotka Bystré vyslána na spadlý strom v úseku Bystré - Hartmanice.

3.3.2019 v 13:01 hod. technická pomoc - spolupráce s složkami IZS - snesení pacienta Bystré.

28.1.2019 v 18: 54 hod. byl vyhlášen výjezd jednotkám HZS Polička, JPO Jedlová a Bystré na požár lesního porostu do Jedlové.

25.1.2019 v 18:55 hod. výjezd jednotky na zprůjezdnění komunikace Bystré - Trpín, kde se nacházelo několik vozidel mimo komunikaci.

25.1.2019 v 15:45 hod. byla JPO Bystré vyslána na vytažení OA z potoka do Hartmanic.

15.1.2019 v 9:51 hod. vyjela JPO Bystré na vytažení NA z příkopu v Hamrech. Vozidlo bylo pomocí navijáku a CAS vytaženo zpět na komunikaci.

15.1.2019 v 9:08 hod. byla povolána jednotka na odstranění stromu, spadlém na elektrickém vedení na křižovatce Hamry - Stašov.

9.1.2019 ve 20:25 hod. vyhlášen jednotce Bystré výjezd - TP transport pacienta v Bystrém.

3.1.2019 v 8:52 hod. byla jednotka JPO Bystré povolána k nehodě OA v příkopu v úseku Nyklovice - Bystré. JPO vypomáhala stanici HZS Polička s vytažení osobního vozidla, které se nacházelo mimo vozovku.