Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

Úvodní stránka:hasiči Bystré

Úvodní stránka

Historie a současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém
Vlajka
V pamětních knihách města Bystrého, které sepsal ve druhé polovině 19. století bysterský písmák a mistr kominický Vincenc Federsel Vedřel, v Bystrém čp. 165, nachází se kromě jiných důležitých záznamů i celá řada zápisů o požárech, které zdejší obec v dávných dobách postihly a velmi ochuzovaly.

Od roku 1865 do roku 1872 vyhořelo v Bystrém 32 obytných a hospodářských stavení. Jak uvádí první kniha „Paměti sboru dobrovolných hasičů v Bystrém", 17 března roku 1872 vyhořela hospoda Antonína Fohlera čp. 76 a navečer 28. července téhož roku vyšel oheň ze stodoly při statku u Drašarů čp. 48. Odtud přeskočil zhoubný živel na hospodářskou i obytnou budovu a v malé chvíli šířil se požár na obě strany. Shořel Panský dům a oheň se přesunul až Na Příkopy, kde lehla popelem chalupa Vincence Divokého čp. 91 a sotva po požáru obnovený domek Václava Pazlara čp. 93. Z druhé strany stál v plamenech statek u Dremlů i statek Jana Šnajdra čp. 47 a 46, statek u Barvířů čp. 44. Oheň se rozšířil na hospodářské stavení náležející k faře. Jednopatrová farní budova, krytá taškami, odolala zhoubnému živlu a stala se hrází tohoto neštěstí. Příčin, proč se požár právě popisovaný tak rozšířil, bylo několik. Vzdálenosti mezi přístřeším byly nepatrné. Šindelové střechy byly ohni znamenitou potravou. Navíc nebylo tu organizované pomoci a každý se snažil přispět podle svých sil a svého rozumu. Zprávy o požárech podle hasičské kroniky popsal v knize Dějiny města Bystrého archivář pan František Elčkner.

V této době zřizovaly se po Čechách dobrovolné hasičské sbory, které svým spoluobčanům v nouzi pomáhali a jejich majetky před požáry hájily. Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém byl založen v září 1872 z popudu učitele J.V.Kryšpína a doktora J.Q.Černhause, kteří vypracovaly stanovy. Prvním velitelem sboru byl jednohlasně zvolen pan Václav Procházka. Do sboru se hned přihlásilo hned 95 členů. Tak byl dán pevný základ ušlechtilé a záslužné práci Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém.

V současné době sbor pokračuje v dlouhodobé úspěšné tradici, jak po stránce kulturní,tak i společensko prospěšné. V průběhu roku pořádá několik zábav, hasičský bál a mikulášskou nadílku. Pomáhá zajišťovat různé kulturní akce konané ve městě.

Na poli sportovním se každoročně zúčastňuje soutěžní družstvo mužů a žen v požárním sportu a velmi dobře pracují a také nás zastupují družstva mládeže.

V jednotce je zřízeno výjezdové družstvo, které je zařazeno do kategorie JPO II a má 17 členů, kteří drží nepřetržitou 24-hodinovou pohotovost. Ti mají ve svém vybavení dvě zásahová vozidla CAS 20 T815 TERRNO a DA -Renault Trafic 1,9 dCi.

V současnosti má sbor 107 členů, z toho 77 mužů, 12 žen a 18 mladých hasičů.