Svet-Stranek.cz
SDH Bystré

Činnost sboru v roce 2015:hasiči Bystré

Činnost sboru v roce 2015

Bysterští hasiči v roce 2015


První pololetí roku 2015 bylo pro dobrovolné hasiče obdobím volebním. Vše začalo při výročních valných hromadách ve sborech a hasičských okrscích. Následovala shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů a pokračováním pak byla hodnotící a volební shromáždění v krajích. Vrcholem roku byl V. sjezd SH ČMS 4. července v Pardubicích. Více než 320 delegátů jednalo v pěkném prostředí „Domu hudby“. O tom, že naše Sdružení hasičů má vážnost, svědčila i přítomnost vysokých státních představitelů: premiéra Bohuslava Sobotky, místopředsedů vlády Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a ministra vnitra Milana Chovance. Účastníky při jednání byli mnozí poslanci a senátoři, hejtmani Martin Netolický a Michal Hašek, generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, zahraniční delegace, představitelé sportovních svazů, … . V závěru delegáti sjezdu zvolili nové vedení SH ČMS, kterému dali mandát pro řízení v období let 2015-2020.
O zásahové jednotce JPO II
Naši dobrovolní hasiči, členové jednotky JPO II, na sto procent splnili všechny potřebné úkoly při výjezdech k zásahům. Těch bylo v průběhu roku 34 (16krát k požárům, 4krát k dopravním nehodám, 12krát k technickým zásahům a 2krát byl vyhlášen planý poplach). V této zprávě nelze popisovat všechny výjezdy k nebezpečným událostem. Připomeneme zásah při požáru 9. září v areálu Poličských strojíren, který vznikl po silné explozi 320 tun střelného prachu. Naše jednotka 22.9., 24.10. a 21.12. pomáhala likvidovat velké požáry stohu a zemědělských objektů – kravína a skladu slámy v Jedlové. Vlivem celoročního sucha a horkého letního období členové JPO II často zasahovali při požárech lesů, obilí a slámy i zemědělské techniky na polích. Spolupracovali s profesionálními hasiči HZS Polička a Svitavy i ostatními jednotkami dobrovolných hasičů z okolí. V průběhu roku bysterští hasiči poskytli důležitou pomoc při dopravních nehodách i pádu stromu na dvojici mužů v Hamrech. Museli zajistit vyproštění i potřebnou předlékařskou pomoc postiženým osobám. Následně spolupracovali s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Všichni členové JPO II se v průběhu roku věnovali potřebnému výcviku. Navíc v květnu devět členů absolvovalo 40hodinový odborný kurz ve školícím výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně. 14. dubna se zásahová jednotka zúčastnila společného taktického cvičení na výškovou budovu sila v Poličce. Bysterští občané mohli 11. července sledovat námětové cvičení na náměstí před radnicí. Byla zde předvedena ukázka likvidace nebezpečné látky. Pokračováním pak byly další zajímavé ukázky členů JPO II, které byly k vidění při následném dětském odpoledni na zahradě za hasičskou zbrojnicí. Bysterská zásahová jednotka získala v září roku 2014 novou cisternu CAS 20 Tatra Terrno. Tím vzniklo potřebné rozhodnutí MÚ Bystré k prodeji starších cisteren. 27. března byla prodána CAS 25 LIAZ do Ratají v okrese Kutná Hora a 7. dubna CAS 32 Tatra 815 do Kublova v okrese Beroun. Obě naše bývalé cisterny vyjíždějí k zásahům ve Středočeském kraji. Je dobře, že se stále udržuje účast našich mladých členů v okrskové soutěži požárního sportu. Ta se uskutečnila 23. května v Jedlové, kde se soutěžilo ve štafetách, jednotlivcích a požárním útoku. Naše družstvo obsadilo ve štafetách 3. místo a v celkovém pořadí 5. místo. V září členové jednotky se zásahovým vozidlem podpořili zámecké slavnosti. V závěru roku došlo v jednotce JPO II ke změně ve funkci velitele. Z pracovních důvodů pan Pavel Fučík ukončil činnost ve funkci velitele a přešel na funkci strojníka. Novým velitelem JPO II byl rozhodnutím Rady městského úřadu Bystré jmenován pan Zdeněk Štaffa ml. .


O naší hasičské mládeži
Mladí hasiči byli v celé soutěžní sezóně roku 2015 velmi úspěšní. Dvě družstva mladších žáků se zúčastňovala se svými vedoucími všech závodů Okresní ligy mládeže Svitavska. Také se zapojila do dvou okresních kol hry Plamen v Jaroměřicích a Pohodlí i soutěže v požárním útoku při okrskové soutěži v Jedlové. Mladí hasiči – děvčata a chlapci velmi dobře obstáli ve všech soutěžích. Podrobné výsledky z těchto soutěží uvedl kolektiv vedoucích mládeže v březnových, srpnových a listopadových vydáních Bysterských novin. Jenom trochu přiblížíme dramatičnost okresní ligy. Při posledním závodě 4. října v Mladějově soutěž gradovala. Bojovalo se o 1. a 2. místo v okresní soutěži. Naše družstvo „A“ zde získalo 2. místo a družstvo „A“ ze Sádku 1. místo. To znamenalo, že po sečtení bodů ze všech závodů měla obě družstva stejný součet 76 bodů. O celkovém vítězství v lize rozhodl nejlepší čas požárního útoku v sezóně. Ten měl o 0,46 sekundy lepší kolektiv ze Sádku. Škoda, přesto to byl pro naše družstvo „A“ velký úspěch. Druhé družstvo žáků „B“ se ziskem 37 bodů obsadilo celkově hezké 8. místo. V kategorii mladších žáků okresní ligy soutěžilo 31 družstev. Za celoroční velmi dobré výsledky byl pro mladé hasiče 26. září uspořádán celodenní výlet. Navštívili Hasičské muzeum v Přibyslavi, také ZOO a podzemní katakomby v Jihlavě. Za vzornou reprezentaci sboru patří mladým hasičům a jejich vedoucím poděkování.
Kulturní a společenské události
Naši hasiči i tento rok udržovali své kulturní a společenské tradice pořádáním plesu, pálením čarodějnic, uspořádáním dětského sportovního odpoledne a mikulášské nadílky. Hasičský ples se konal v pátek 30. ledna v prostorách sokolovny. Připravit ples není tak snadné. Vždy je snaha, vymyslet něco, aby se podařilo zajistit dobrou návštěvnost. Jistě k tomu patří dobré občerstvení, správná hudba i bohatá tombola. Hasičský ples byl úspěšný a jistě patřil k významné společenské události v Bystrém. Navíc pomohl obohatit spolkovou pokladnu. Poslední dubnový den byl tradičně spojen s pálením čarodějnic v areálu hasičské zahrady. Hezký program dětí připravený kolektivem učitelů MŠ Kvítek se líbil. Děti si vyzkoušely nové čarodějnické soutěže, které doplňovala reprodukovaná hudba. Hasiči pro děti i dospělé připravili občerstvení. Příjemný večer byl ukončen ohňostrojem. Mnoho členů a členek sboru připravilo o prázdninách pro děti a mládež sportovní odpoledne. Konalo se v sobotu 11. července v areálu výletiště za zbrojnicí. Připraveno bylo mnoho soutěží, mnohé byly zaměřené na hasičskou tématiku. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, pro soutěžící dostatek odměn. Hudební program zajistil pan Antonín Žouželka. 5. prosince - mikulášská nadílka – bysterští hasiči, tak lze označit mnohaletou tradici našeho sboru. Na začátku prosince, zejména ty nejmenší děti, pokukují po zbrojnici a přemýšlí, zda tam bude zase to peklo. Tradice je tradice a proto i tento rok do hasičské zbrojnice přišel Mikuláš, Anděl a peklem pobíhali menší i větší čerti. Pro děti byly připraveny balíčky, na které našemu sboru přispělo Město Bystré. Zvědavost, vhodné prostředí, občerstvení i možné posezení přilákalo mnoho dětí i dospělých.
Další události
Ve spolupráci se ZŠ Bystré se v dubnu žákovskými pracemi podpořila hasičská literární a výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“. 11. dubna členové sboru zajistili sběr železného šrotu a elektroodpadu v Bystrém. Výbor sboru děkuje našim spoluobčanům za spolupráci. 7. května zástupci sboru se zúčastnili společně se zastupiteli Města Bystré slavnostního aktu položení věnců k památníkům obětí I. a II. světové války. 6. června náš sbor měl desetičlenné zastoupení v Trpíně. Členové sboru se dvěma hasičskými vozidly a s historickým praporem přijeli na oslavu 130. výročí založení SDH v Trpíně. Stejné výročí slavili 5. září také hasiči ve Stašově. I zde na oslavách byli zástupci našeho sboru. Na samém začátku července byla před V. sjezdem hasičů uskutečněna významná hasičská akce – VII. propagační jízda historických hasičských vozidel z Ostravy do Pardubic. Při průjezdu našim okresem a krajem jelo v koloně automobilů i naše historické vozidlo Phänomen s řidičem br. Josefem Alexou. Byla to zdařilá reprezentace našeho sboru. Po celý rok velmi dobře fungovala spolupráce našeho sboru s MÚ Bystré. Hasiči ve spolupráci s městem organizačně zajistili srpnové řezbářské sympozium v areálu hasičské zahrady. 12. září pomohli hasiči zajistit dopravní bezpečnost při cyklistických závodech v Bystrém i jeho okolí. Nezapomnělo se na dárky pro členy při životních výročích.
Výroční valná hromada sboru
Konala se 16. ledna 2016 na hotelu Vomočil. Kromě členů sboru a mladých hasičů se jednání zúčastnili hosté – starosta MÚ Bystré ing. Miloslav Sejkora, za OSH a KSH ing. Josef Dvořák. Tradičně k nám přijela delegace hasičů z Bystrého v Orlických horách vedená panem Josefem Dusílkem i zástupce SDH Hartmanice pan Petr Pachovský. V úvodu výročního jednání povstáním a tichou vzpomínkou byla uctěna památka br. Pavla Skalníka. Zemřel 4. září ve věku 53 let. Po schválení programu jednání pověření členové výboru hodnotili činnost sboru za rok 2015. Starosta Města Bystré ing. Miloslav Sejkora v diskusi velmi kladně hodnotil činnost sboru a jednotky JPO II. V závěru jednání byly projednány úkoly sboru pro rok 2016. Starosta sboru br. Josef Andrle přednesl návrh usnesení z VVH, které bylo schváleno. K poslednímu dni roku 2015 měl hasičský sbor 115 členů včetně mladých hasičů.
Vratislav Dittrich